Book en avtale

Vilkår

Velkommen til InZight Holding AS! 

Våre verdier ligger til grunn for alt vi gjør og vi er opptatt av at du gjør et informert kjøp og at du blir fornøyd med vårt samarbeid. Les derfor nøye gjennom vilkårene nedenfor.

Kontaktinformasjon: Eier; Jan-Ove Sjøholt [email protected] 

1.0 Generelle vilkår

Disse vilkårene gjelder for bestilling og kjøp av tjenester og produkter fra InZight Holding AS og gjelder eventuelt i tillegg til separate oppdragsavtaler, hvis oppdraget inkluderer tilgang til nettportalen.

Hvis du kjøper  NETTKURS gjelder vilkårene der i tillegg til disse.

Ved å handle fra oss godtar du disse vilkårene.

Viktig - Gjelder kun for norske virksomheter

På grunn av norske momsregler kan kjøp fra den norske nettbutikken kun gjøres av norskregistrerte virksomheter (med gyldig org.nr. i Brønnøysundregistrene). 

1.1 Ingen avbestilling, refusjon eller angrerett

Vår målgruppe er bedrifter/næringsdrivende og det er derfor, etter vanlig praksis, ingen avbestillingsrett eller angrerett. Vi håper uansett at du slipper å tenke på det, for vi har et oppriktig ønske om å hjelpe deg og at du skal bli fornøyd.

InZight Holding AS forbeholder seg imidlertid retten til ikke å akseptere en bestilling uten nærmere begrunnelse, og eventuelt refundere et nettkjøp.

1.2 Opphavsrett og immaterielle rettigheter

Alt materiell/innhold du får tilgang til (gratis og betalt) fra oss er utviklet av Jan-Ove Sjøholt og eid av InZight Holding AS f.eks. maler, treningsopplegg, lydfiler m.m. eller innhold i nettportalen, som nettkurs.

Ikke gi bort gratis til uvedkommende det som andre (jeg, Jan-Ove) har jobbet hardt for å lage.

Videredeling*, endringer (f.eks. oversettelse til andre språk) eller viderebruk (f.eks. til å utvikle digitale løsninger, skape avledet materiell) av slikt materiell/innhold er ikke tillatt, med mindre annet er eksplisitt avtalt, og vil anses som brudd på lov om opphavsrett.

Du kan ikke bruke noe av InZight Holding AS materiell til noen kommersielle formål, uten eksplisitt avtale med InZight Holding AS.

* For eksempel, men ikke begrenset til: samarbeidspartnere, frilansere, rådgivere, konsulenter, gründerkompisen din

1.3 Gjelder kun for ett (1) org.nr.

Kjøpet ditt gjelder kun til bruk i én bedrift/virksomhet, altså til ett (1) org.nr., med mindre annet er angitt eller eksplisitt avtalt.

1.4 Tilgangen til nettportalen er personlig og begrenset

Hvis du kjøper noe som gir deg tilgang til nettportalen, gjelder den kun for deg, med mindre annet er eksplisitt avtalt.

Du kan ikke gi bort innloggingsinformasjonen din eller laste ned og distribuere materiell/innhold til noen annen part. Du kan selvsagt laste ned og bruke innhold i din egen virksomhet, og personvernerklæringen kan publiseres på nettsiden din.

Du har tilgang i de antall dager som er angitt i ditt kjøp, med mindre annet er angitt eller eksplisitt avtalt. Tilgangen blir deaktivert automatisk etter utgått periode. Du er kjent med at InZight Holding AS kan se aktivitetsanalyse i nettportalen, som beskrevet i personvernerklæringen.

Merk imidlertid at InZight Holding AS har rett til å endre eller legge ned nettportalen når som helst. Vi vil i så fall gi deg beskjed 30 dager i forveien og du vil få muligheten til å ta i bruk ny nettportal og/eller få tilgang til alle kursvideoene på en annen plattform (for resterende varighet). Du har ikke krav på refusjon eller godtgjørelse for endring eller nedleggelse av nettportalen.

1.5 Betaling for og tilgang til digitale produkter

Tilgangen til digitale produkter er automatisert og betaling gjøres derfor fortrinnsvis med debet-/kredittkort. Unntaksvis sendes faktura. Fakturagebyr på kr. 250,- tilkommer. 

1.6 Taushetsplikt

Informasjon du og vi blir kjent med gjennom avtalen vi inngår med hverandre skal behandles konfidensielt, ikke deles med uvedkommende og gjelder underleverandører og tredjeparter som ev. brukes, og gjelder også etter at avtalen er opphørt.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at vi kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

1.7 Personvern

Vi behandler personopplysningene dine i tråd med vår personvernerklæring. 

Versjon: 1.3 - oppdatert August  2022