Lær det grunnleggende om salg og få de verktøy du trenger for å ta ut hele ditt potensiale for fremtidig suksess

Bestill nettkurset her

Nytteverdien for deg vil være å

 

 • forstå viktigheten av et riktig mindset
 • du vil kunne lære deg å sette deg i riktig tilstand
 • bli mer oppmerksom på eget kroppsspråk - og kan forstå mer om hvordan lese andre
 • bli en bedre lytter for så å kunne stille flere og bedre spørsmål
 • du lærer deg å selge/rådgi  de riktige varene/tjenestene til de riktige kundene
 • du lærer deg å bygge tillit, ivareta denne og sørge for fremtidig suksess
Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.

Kroppsspråket i forbindelse med all  kommunikasjon

For å øke sannsynligheten for at du øker din påvirkningskraft,  trenger du å utvikle alle dine ferdigheter i kommunikasjon med mennesker. Kroppsspråket er sett på som meget viktig her, da undersøkelser viser at opp til 80% av all kommunikasjon foregår non-verbalt. Dette er en av flere ting en skal tenke på når en skal utvikle seg.

Dette virker begge veier ettersom du profitterer på det å kunne lese den andre og forstå hva de vil på samme måte som du vet hvordan du skal fremstå for å påvirke og skape et sterkt ønske fra den andres side. Det mest elementære med kroppsspråk og signaler du må være oppmerksom på. er de 5 delene du ser nedenfor

Du kan finne mye forskning om kroppsspråk, hvor det meste av denne er gjort etter 1950. Slik sett er denne forskningen av nyere dato med tanke på hvor lenge det har vært mennesker på jorden. En ting du må være klar over når du «leser kroppsspråk» er at du leser gester i «Clustere». Det vil si at flere ting oppstår parallelt. Det å lese enkeltstående gester kan føre til at du misforstår den andres atferd eller tanker. Ved å lese «clustere» som leder i retning av det du antar, vil du bedre kunne nærme deg en forståelse av hva den andre egentlig mener.

 

 Kroppsspråket kan deles inn i 5 deler:

 • Øyekontakt og bevegelse av øyebryn
 • Ansiktsuttrykk
 • Overkropp og armbevegelser
 • Benbevegelser
 • Hele kroppen

Nylig publisert forskning tyder på at det å bygge et tillitsforhold tidlig i din kommunikasjon er svært avgjørende for din suksess. I den sammenheng er lytting svært viktig.

Hør klippet om lytting her (Ta på hodetelefoner og sett deg er sted der du kan sitte uforstyrret)

Salg og kommunikasjonstrening
Lær å lytte del 1.
2:56
 

Det finnes ingen snarvei til suksess og de beste selgerne er de som til enhver tid har mange relevante salgsaktiviteter og kombinerer dette med høy kvalitet i salget.

Det er blant disse vi snakker om eliteselgerne i din bedrift!.»

Hvorfor salg og rådgivningstrening?

Årsaken til at vi trenger trening er at vi mennesker faller inn i “gamle vaner”, vi er ikke alltid like gode til å analysere oss selv, samtidig som at treningen til enhver tid vil holde oss ”i form” og helst gjøre oss enda bedre. Som idrettsutøvere vil dedikert trening legge fundamentet for å oppnå våre mål og delmål.
Å utvikle varig gode prestasjoner krever et intensivt trenings program på minimum 6 mndr. til et år der vi kontinuerlig jobber med, måler, skaper og utvikler prestasjonene i alle lag. Det finnes ingen snarvei til suksess
Vi tror på praktiske treninger der overvekten av øvelsene er case – fra din egen hverdag og rollespill med feedback trening og prestasjonsmåling.
I vårt arbeid med å hjelpe din bedrift til å selge mer vil vi initialt ha en foranalyse hvor vi lærer deres område å kjenne.
 

Våre innfallsvinkler

Være i riktig tilstand – forstå viktigheten av dette og evne å sette seg i denne tilstanden - og være til stede "HER OG NÅ"

Ha et "Growth Mindset" 

Mental trening/Mestring – egenprogrammering og visualiseringsteknikker – Forstå hvordan kroppsspråket fungerer og påvirker andre – utvikle eget kroppsspråk

Aktiv jobbing med å utvikle og gå ut av sine egne komfortsoner

Salgssamtalens 6 faser.
1. Forberedelsesfasen (Hva du må ha på plass før du møter kunden?)
2. Innledningsfasen: Hvordan skape riktig kontakt og fokusert dialog?
3. Behov & sonderingsfasen; Behovsanalyse. Riktig spørreteknikk.
4. Gi en verdifull løsning (Å selge inn)
5. Avtal videre aktivitet (Din avslutning)
6. Etter-møte aktiviteter – Hva gjør vi i det vi forlater kunden?

 I tillegg kan vi også trene på
Innvendinger og innvendingshåndtering.
Presentasjonstrening – hvordan gjøre et riktig inntrykk på forsamlingen?
Hvordan skape gode energier i møtet?
Kroppsspråket – Vit hvordan andre leser deg – og hvordan du kan lese andre.

Trene – Trene – Trene

Alt knyttet til ditt eller din bedrifts behov og ønske om nytteverdi.

Ta kontakt slik at vi kan avdekke dine behov for trening og tilpasse denne slik at det blir av størst mulig nytteverdi.

Bruk også lydfilen du finner nedenfor her for å utvikle dine lytteferdigheter. Det er med disse som alt annet; Det skal trenes. 

(Husk hodetelefoner - og sørg for at du kan sitte uforstyrret.)

Salg og kommunikasjonstrening
Lær å lytte del 2
26:50
 

Reidar Mathisen

Jan-Ove is an excellent sales coach and I would recommend him to anyone. He is serious, knowledgeable and still easy going.

Bengt Olsen

Jan-Ove er genuint interessert, engasjert, og opptatt å få med seg hele "gruppa" i treningen vi hadde med han. Noe han klarte! Med hans erfaring, bidro han med relevante innspill og klarte i STOR grad å sette seg inn i hvordan vi jobbet noe som er viktig for at man skal få utbytte av treningen.

Kom i gang med nettkurset nå!  

Bestill her