Målfokus og personlig utvikling i din bedrift - en kontinuerlig prosess

Den ansatte blir fulgt opp månedlig av egen erfaren Coach - med en 90 minutters digital samtale hver måned over et helt år. (Om du/dine er lokalisert sentral rundt Oslo kan hver 4 Coaching gjennomføres fysisk etter ønske)

Fokus på utvikling - mål og resultat. 

I  forkant av hver coaching sesjon har du tilgang på "Dine mål, lenker og ressurser tildelt, historiske notat og kommentarer" via systemet som gir deg full oversikt. Etter hver sesjon kan både du og din coach legge inn notater og påminnelser for hva som er viktig og nødvendig for at du skal lykkes med din prosess. På denne måten vil du til enhver tid kunne følge din egen utvikling og når som helst gå tilbake for å repetere det du måtte ønske. Det er også mulig om du ønsker det å ta opptak av coachingsesjonen for senere gjennomgang. 

Hva vil være nytten av denne oppfølgingen:

  • Ansatte føler at de blir sett og verdsatt
  • Ved å holde fokus på mål så vil en en sikre fremdrift i den retning bedriften ønsker - og fordrer
  • En vil kunne etablere gode vaner, prioriteringer og fokus i tråd med bedriftens mål
  • En 100% transparent prosess for den ansatte, hvor en har full oversikt over sin utvikling

Sikrer fasthet på mål og frihet på aktivitet.

InZight Holding garanterer en 100% profesjonell prosess 

 

Hva sier våre tidligere klienter om måten vi jobber på:

Jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med Jan Ove for utvikling av eget team og i ledergruppa jeg har vært en del av. Det har vært en glede fordi Jan Ove har bidratt til gode resultater både for teamet mitt og fremskritt for egen del. Han er uredd og direkte i sin tilnærming, uten at dette på noen som helst måte blir pinlig. Han "borrer" seg inn til kjernen i utfordringene og får alle til å foreta endringer av egen adferd på en positiv måte. Han tør å ta tak i alle utfordringer og gir helt tydelige og klare tilbakemeldinger om forventinnger til meg som teamleder og til teamets medlemmer. Jan Ove besitter, uten tvil, stor kompetanse på sitt arbeidsfelt, og det har vært en stor glede å få benytte han i vårt arbeid for utvikling av teamet som helhet og hver enkelt i teamet. Jeg vil gjerne få anbefale han videre til alle som trenger utvikling for videre suksess.

Arne Fosser "Varehussjef Byggmakker"

Jan-Ove er genuint interessert, engasjert, og opptatt å få med seg hele "gruppa" i treningen vi hadde med han. Noe han klarte! Med hans erfaring, bidro han med relevante innspill og klarte i STOR grad å sette seg inn i hvordan vi jobbet noe som er viktig for at man skal få utbytte av treningen.

Bengt Olsen "Key account Executive @ Tryg"

49950.- pr. deltaker pr år. Ta direkte kontakt for tilbud om din bedrift ønsker løsningen på flere personer

En konto finnes allerede med denne e-postadressen. Er dette deg?

Logg inn