Book en avtale

Tips & innsikt

Bygg relasjoner basert på tillit relasjoner sti-norway tillit troverdighet trusted advisor ulf rasmussen May 15, 2022

I verdens største studie av hva som skaper personlig tillit og troverdighetutført av forskerne Green, Styer og Bowers i Trusted Advisor Associates LCC mellom 2008-2015 som testet 72880 mennesker innen området så kom de frem til helt andre konklusjoner enn det...

Fortsette og lese
17 feil du bør unngå ved gjennomføring av digitale salgsmøter digitale salgsmøter sti-norway ulf rasmussen Jan 28, 2022

I følge en analyse fra konsulentselskapet McKinsey, sier hele 77% av topplederne i undersøkelsen at det å oppdatere og trene sine selgere til en ny digital virkelighet er fra vesentlig til svært viktig for å sikre fremtidige salg og inntekter. 

...
Fortsette og lese